Ozonski omotač (ozonski sloj ili ozonosfera) (grč. ozo — mirišem i grč. spaira — lopta) je sloj u Zemljinoj atmosferi koji sadrži relativno visoke koncentracije ozona (O3). Ovaj sloj apsorbuje 93-99% Sunčeve svetlosti visokih frekvencija (ultravioletna svetlost), koja je štetna za živi svet na Zemlji. Preko 91% ozona u atmosferi je prisutno u ovom sloju. Ozonski omotač se prostire u donjem sloju stratosfere od oko 10 do 50 kilometara iznad Zemlje. Njegova debljina varira u zavisnosti od lokacije i godišnjeg doba.
Ozonski omotač su 1913. otkrili francuski fizičari Šarl Fabri i Anri Bison. Osobine ovog omotača prvi je utvrdio britanski meteorolog Gordon Dobson. Najveća koncentracija ozona zapaža se na visini između 20 i 25 kilometara iznad Zemlje.
333px-Ozonosfera.svg.png ozone-cartoons_03_0001_jpg.jpg

Ozonske rupe je naziv koji se koristi da označi vrstu promene u visokim i razređenim slojevima atmosfere gde je prirodno značajano prisustvo molekula ozona (alotropske modifikacije kiseonika). Ozonska rupa je mesto u atmosferi gde je došlo do smanjenja ili čak i nestajanja ozona iz ovog sloja.
Usled prevelike upotrebe freona (hemikalija koje su se ranije često koristile kao potisni gas, npr. u dezodoransima i lakovima za kosu, ili kao rashladni materijali frižiderima i klima-uređajima), halona (upotrebljava se kao sredstvo za gašenje požara u protivpožarnim uređajima) danas dolazi do oslobađanja ovih gasova u atmosferu, uključujući i visoke slojeve. Kada se nađu u visokim slojevima ovi gasovi izazivaju oštećenja ozonskog omotača odnosno razlaganje na obične molekule kiseonika. Usled slabijeg efekta filtriranja to dovodi do jačeg Sunčevog ultraljubičastog zračenja štetnog za zdravlje ljudi, a koje može izazvati različita oštećenja oka, slabljenje imunološkog imuniteta, pa čak i rak kože. Povećano ultraljubičasto zračenje nepovoljno deluje na kompletan živi svet na Zemlji, i životinje i biljke. Povećanje intenziteta Sunčevog zračenja dovodi i do globalnog zagrevanja.
Ozonski sloj se može oporaviti ako se prestanu upotrebljavati stvari koje ga oštećuju. Zbog toga je, u posljednjih nekoliko godina, u većini zemalja ograničena upotreba tih hemikalija i zamenjena je drugim hemikalijama koje su po prirodu manje štetne.

600px-Antarcitc_ozone_layer_2006_09_24.jpg Uars_ozone_waves.jpg
Ozonska rupa iznad Antarktika (Južnog pola)


Satelitski snimak ozonskog omotača 1996. i 2000.godine.

external image ozzy.jpg external image zoe_ozone.jpg
Ozzy Ozon - strip junak za najmlađe